Balík papíru

Z Encyklopedie knihy

Personifikovaná Typografie (Dresden 1740). Schöttgen, Johann Christian: Historie derer dreßdnischen Buchdrucker … Das dritte Jubel-Fest (Dresden, Friedrich Hekel 1740). Fol. A2a se záhlavovou vinětou: před panoramatem Drážďan sedí personifikovaná Typografie, obklopena symbolickými předměty (zleva tiskařský lis s letopočtem 1740 na příčném břevnu, balík papíru, tampony, sazečský úhelník, sazečská kasa, erb tiskařů a sazebnice). Mědiryt signován vpravo dole saským rytcem Christianem Philippem Lindemannem. Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AX XI 13.

Balík papíru (z něm. Pack Papier) finální distribuční jednotka ručního papíru udávaná počtem nesložených, či jednou přeložených archů. Rakouský balík se od 17. století do roku 1884 skládal z 10 rysů neboli 200 knih papíru (sumárně v něm tedy bylo 4.800 archů klíženého psacího papíru, anebo 5.000 archů neklíženého knihtiskového papíru). Zalisovaný balík byl na obalu opatřen papírnickou obchodní značkou, která se motivicky obvykle shodovala s filigránem. Balík nejrozměrnějšího papíru (imperiálu) vážil 280 kg.


Lit.: HOFMANN, G.: Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení metrické soustavy. Plzeň 1984; KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.