Knihvazač s plotnou sv. Václava

Z Encyklopedie knihy

Knihvazač s plotnou sv. Václava pražský renesanční řemeslník užívající ve 20. letech 16. století jako dominantu zrcadla vazby malou plotnu se stojícím světcem, identifikovaným jako nápodoba Schönova václavského dřevořezu pro Hortulus anime (německá verze Nürnberg 1518, česky s Mantuánovou vydavatelskou podporou 1520). Z dalších středových ploten, jež tento anonymní Mistr vlastnil, známe ještě kruhové medailony s Pannou Marií a se sv. Jiřím. Na dílnu navázal zejména Knihvazač „Práv českých“. Oba užívali knihařské nářadí vyrobené týmž kovorytcem.


Lit.: NUSKA, B.: Počátky české renesanční knižní vazby. Umění 10, 1962, s. 469-493; SCHUNKE, I.: Prager Buchbinder und Werkstätten in der Renaissance. Historická knižní vazba 1964-1965, s. 146-158; SCHUNKE, I.: Studien zum Bilderschmuck der deutschen Renaissance-Einbände. Beiträge zum Buch- und Bibliothekswesen 8, 1959, s. 23-33.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.