Řezba do slonoviny

Z Encyklopedie knihy

Součástí zlatnické výzdoby knižních desek některých významných, především liturgických rukopisů bývaly vedle dalších cenných materiálů i řezby do drahé slonoviny. Často tvořily dominantu zapuštěnou do vnitřního pole dřevěné desky. Nejstarší slonovinové řezby vyrobené přímo pro knižní vazby pocházejí z 9. století. Řezby představovaly základní christologické motivy. Někdy ale bývaly na deskách raně středověkých vazeb druhotně použity i starší antické řezby s profánními motivy. Ponejvíce šlo o původní konzulská diptycha z 5. a 6. stol. - dvojice destiček s bohatě zdobenými vnějšími stranami, často s vyobrazením římských konzulů, jejichž vnitřní strany byly určené pro psaní. Poslavy konzulů bývaly někdy "christianizovány", přeřezány do podoby světců. Výzdoba těchto luxusních vazeb byla založena na plastickém efektu i na barevném kontrastu světlé a jemné slonoviny, zlatých, stříbrných či pozlacených plechů a vícebarevných drahocenných materiálů osazených do rámu (drahokamy, emaily aj.).

Lit.: ENGSTOVÁ, K.: Cim 2. Pražský evangeliář Cim 2. Rukopis mezi zeměmi a staletími středověké Evropy. Praha 201, s. 189–205; LIVIO MACCHI, F. e: Dizionario illustrato della legatura. Milano 2002, s. 32–33; ENGELHART, H.: Lexikon zur Buchmalerei. Bd. 2. Stuttgart 2012, s. 411–412 (autorem hesla o středověké luxusní vazbě F. A. Schmidt-Künsemüller).

Autor hesla: Kamil.boldan