Šebestián Reidt

Z Encyklopedie knihy

Šebestián Reidt jeden z mála představitelů pražského písmolijectví počátku 18. století. Je povědomý prozatím jen jako spolupracovník Tiskárny arcibiskupské v Praze, pro níž v letech 1702-1710 sléval antikvu a švabach. Jeho písmolijna zřejmě velkou kapacitu neměla, poněvadž nájemce Tiskárny Wolfgang Wickhart paralelní zakázkou pověřil i firmy v Norimberku a ve Vídni. Reidt vystupoval 1709 též jako odhadce majetku pražské Arcibiskupské tiskárny.


Lit.: HŮLKA, V.: Pražští písmolijci 17. a 18. století. Slovanská knihověda 3, 1934, s. 20-25; TRINEROVÁ, O.: Arcibiskupská tiskárna ve světle archivních pramenů (1630-1784). Praha 2002 (diplomová práce uložená na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK v Praze).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.