Bedřich Dionysius Strauss

Z Encyklopedie knihy

Bedřich Dionysius Strauss (1660-1720) premonstrát z Hradiska u Olomouce, kreslíř a malíř. Narodil se v Moravské Třebové, během 80. let studoval filozofii a teologii v Olomouci a roku 1687 byl vysvěcen na kněze. Mezi léty 1688-1691 pracoval v dílně malíře Martina Antonína Lublinského, 1691-1694 studoval rovněž v Benátkách a v Římě. Dle jeho předlohy realizoval Jan Tscherning frontispis s vedutou kostela na Svatém Kopečku u Olomouce pro univerzitní dizertaci Nicolase Diriga Quinquaginta theses ex universa theologia scholastica selectae juxta lumen solis theologici (Olomouc 1702).


Lit.: DVORSKÝ, J. (red.): Dějiny českého výtvarného umění. Sv. II/1-2. Od počátků renesance do závěru baroka. Praha 1989.

Lex.: DLABAČ 3. 233-234 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; HOROVÁ (red.) 2. 789-790 = HOROVÁ, A. (red.): Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Sv. 1-2. Praha 1995.; NAGLER 20. 20-21 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 32. 172 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 492 = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).; WURZBACH 39. 363. = WURZBACH, C. von: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich, enthaltend die Lebenskizzen der denkwürdigen Personen, welche 1750 bis 1850 im Kaiserstaate und in seinen Kronländern gelebt haben. Bd. 1-60. Wien 1856-1891.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.