Bernard Minetti

Z Encyklopedie knihy

Bernard Minetti (1692-1742) literárně činný jezuita a amatérský kreslíř narozený v Praze. Do řádu vstoupil roku 1709. Vystudoval filozofii a bohosloví. V Praze byl děkanem filozofické fakulty i italským kazatelem. Několik let působil v Olomouci, kde také zemřel. Je podepsán pod předlohou frontispisu rytým Antonínem Freindtem do knihy Josefa Dalberta Hebdomas gemino sacratiori luminari uno ecclesiastici cleri Boëmici, altero Moravici videlicet div. Joanne Nepomuceno et ve. Joanne Sarcandro (Olomouc? 1721). Frontispis nese signaturu „del. P. Bern. Minetti S. J.“.


Lit.: BACKER, Aug. et Al. de-SOMMERVOGEL, C.: Bibliothèque de la Compagnie de Jésu. Vol. 1-10. Bruxelles-Paris 1890-1909 (repr. Mansfield, CT ca 1990).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.