Bernard Picard

Z Encyklopedie knihy

Bernard Picard (též Picart, 1673-1733) francouzský kreslíř, malíř miniaturista, dřevořezáč a mědirytec raného rokoka. Pocházel z Paříže. Nejprve se učil u svého otce Etienna Picarda (1632-1721) a od roku 1689 se zdokonaloval v ateliéru Sébastiena Leclerca st. Od 1697 dlel v Amsterodamu, pak 1698-1710 v Paříži a nakonec od 1710 opět v Amsterodamu, kde zemřel.

Byl činný jako ilustrátor i jako tvůrce knižního dekoru, např. Terentius Les Comédies (Rotterdam 1717), baron Rais von Eisenberg Description du manège moderne (London 1727), Homér Les oeuvres traduites du grec par Mme Dacier (Amsterdam 1731) či François de Salignac de La Motte Fénelon Les avantures de Télémaque (Amsterdam-Rotterdam 1734). Picard je autorem velkolepého osmidílného alba Cérémonies et costumes religieuses de tous les peuples du monde (Amsterdam 1723-1743). Do podrobných análů z období 1414-1418 Histoire du concile de Constance (Amsterdam 1714), sepsaných francouzským teologem Jacquem Lenfantem, vytvořil frontispisový portrét pruského krále Friedricha Wilhelma a čtrnáct podobizen význačných protagonistů koncilu (některé jsou datovány 1712 a 1713).


Lit.: SANDER, M.: Die illustrierten französischen Bücher des 18. Jahrhunderts. Taschenbibliographien für Büchersammler, 3. Stuttgart 1926.

Lex.: NAGLER 12. 409-419 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 26. 572-573. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.