Bernard Salomon

Z Encyklopedie knihy

Bernard Salomon (řeč. Bernardus Gallus či Petit Bernard, ca 1508-1561) významný kreslíř a malíř v Lyonu, pracující po 1540 pro tiskaře a nakladatele Jeana de Tournes st. Salomonovy kresebné předlohy dřevořezem reprodukovalo v rámci jednoho a téhož vydání obvykle několik řezáčů rozdílných schopností. Střídání rukou je patrné již na encyklopedii Andrea Alciata Emblematum libri II. (Lyon 1547), v žánrově příbuzných Devises héroiques Clauda Paradina (Lyon 1557) nebo u obrazového doprovodu Ovidiova díla La métamorphose … figurée (Lyon 1557).

K vrcholům knižní ilustrace 16. století patří bezesporu Salomonovy biblické cykly, které lze označit za první projevy francouzského manýrismu. Figurální kompozice s drobnokresebně pracovaným pozadím jsou zasazeny do kartuší a doprovozeny Paradinovými texty. Po prvním francouzském vydání Quadrins historiques de la Bible (Lyon 1553) následovalo vzápětí několik překladů (1553 španělsky, 1554 italsky a německy). Ilustrace v nich se však vztahovaly pouze ke Starému zákonu. Samostatný novozákonní cyklus následoval pod názvem Figures du Nouveau Testament (Lyon 1554). Téhož roku byla i tato část přeložena do italštiny. Kompletní edice se nazývala Quadrins historiques de la Bible reueuz et augmentez d’un grand nombre de figures (Lyon 1555). Také ta vyšla do konce 17. století v několika jazykových mutacích.


Lit.: BRUN, R.: Le livre français. Paris 1969; BRUN, R.: Le livre français de la renaissance. Paris 1970; FEBVRE, L.-MARTIN, H-J.: L’apparition du livre. Paris 1971.

Lex.: NAGLER 16. 82-83 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 29. 351. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.