Berthold Rembolt

Z Encyklopedie knihy

Jeden z Remboltových signetů (Paris 1512). Cyprianus, Caecilius S.: Opera (Paris, Berthold Rembolt 1512). Červeno-černá titulní strana se signetem zpracovaným jako celostranný dekorativní dřevořez. Antikvariát Meissner (Praha).

Berthold Rembolt (též BR, Renbolt, Reymbolt, zemř. 1520) rodák ze Štrasburku usazený jako tiskař v Paříži, kam ho do své dílny nazývané „in sole aureo“ pozval nejpozději roku 1494 Němec Ulrich Gering. První společnou publikací je traktát Augustina Aurelia De sermone Domini in monte habito (Paris 1494). Ve srovnání s předchozí Geringovou činností se po Remboltově příchodu výrazně zvýšila kvalita práce. Dílna rozšířila repertoár tiskového písma a iniciál a dobře zvládala notovou sazbu i užití druhé (červené) barvy při tisku. Užívaly se tři typy signetů patřících pouze Remboltovi (dva muži v dobových oblecích s halapartnami a paprsky zlatého slunce jakožto domovního znamení, kruh s domovním znamením a písmeny BR a konečně štítek s domovním znamením a písmeny BR). Také z toho lze usuzovat na Remboltovo vůdčí postavení v obchodním partnerství. Dílna realizovala mimo jiné na objednávku nakladatelského domu Jeana Petita st. převážně latinskou náboženskou a právnickou literaturu a jazykově francouzské hodinky. Fungovala i po Geringově smrti (1510). Poslední Remboltova práce nese letopočet 1520.


Lit.: BRUN, R.: Le livre français. Paris 1969; BRUN, R.: Le livre français de la renaissance. Paris 1970; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; MARTIN, A.: Le livre illustré en France au XVe siècle. Paris 1931.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 433; GELDNER 2. 193-195. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.