Berthold Ruppel

Z Encyklopedie knihy

Berthold Ruppel (též Rippel, Röpel, Rüpel, zemř. ca 1495) zakladatel knihtisku ve Švýcarsku. S největší pravděpodobností pocházel z Německa, kde se možná vyučil u Johanna Gutenberga. Nasvědčovalo by tomu jméno „Bertolff von Hanauwe“ v notářském instrumentu pořízeném 6. listopadu 1455 Ulrichem Helmaspergerem v rámci Fustova procesu proti Gutenbergovi. Koncem roku 1462 Ruppel z Mohuče odešel a usadil se v Basileji (první archivní pramen svědčící zde o jeho pobytu je nicméně datován až 1473). Nejstarší tisky včetně dnes známé prvotiny Biblia latina (Basel? ca 1468) nejsou opatřeny ani jménem tiskaře, ani letopočtem vydání. Nedatovaná Moralia, sive Expositio in Job od Gregoria I. (Basel? ca 1472) vznikla zcela jistě před rokem 1473, kdy už byl jeden z exemplářů opatřen datovanou rubrikací. Moralia patří k prvním tištěným knihám vůbec, do nichž tiskárna zařadila errata. Z Ruppelovy dílny vyšlo ještě dalších 17 převážně náboženských tisků. Úplnější impresum obsahují jen tři, a to Conradus de Mure Fabularius, seu Repertorium vocabulorum (Basel ca 1470?, nově dle Haegena však až ca 1475), Meffret Sermones de tempore et de sanctis, sive Hortulus reginae (Basel 1488?) a Johannes de Verdena Sermones „Dormi secure“ de tempore et de sanctis (Basel 1489). Posledně jmenovaný titul je zároveň asi Ruppelovým epilogem. Jak prokázal rozbor tiskového písma, koncem 70. let vyrobil Ruppel společně s Michaelem Wensslerem a Bernhardem Richelem (činným 1474-1482) ještě pět publikací. Do této skupiny patří mimo jiné Lectura super V libris Decretalium (Basel 1477), kterou napsal Nicolaus Panormitanus de Tudeschis a která je jako první ilustrovaná kniha ve Švýcarsku doplněna 6 dřevořezy. Ve srovnání se souputníkem Heliaem z Beromünsteru byla Ruppelova basilejská dílna na kvalitativně vyšší úrovni.Lit.: HAEGEN, P. L. van der: Basler Wiegendrucke. Verzeichnis der in Basel gedruckten Inkunabeln. Basel 1985; STEVENSON, A.: The problem of the Missale speciale. London 1967.

Lex.: GELDNER 1. 111-112. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.