Božidar Vuković

Z Encyklopedie knihy

Božidar Vuković (1460/70-1540) vojvoda z Černé Hory a první Jihoslovan propagující cyrilský tisk za hranicemi. Usadil se jako tiskař v Benátkách. Během 1519-1540 vydával srbochorvatsky především náboženskou literaturu. K nejvzácnějším tiskům patří laické hodinky Molitvoslov (Venezia 1520), obsahující též některé slovanské legendy a apokryfy. Syn Vicentij Vuković je v Benátkách doložen 1546-1561. Pak se v dílně vystřídalo několik majitelů: 1566 Jakov iz Kamene Reke (pravděpodobně totožný s Jakovem Krajkovem ze Sofie činným 1569-1572) a Jeronim Zagurović z Kotoru (1569-1570). V blíže neznámé době se majitelem dílny stal Benátčan Giovanni Antonio Rampazetto (doložen 1583-1607). Čas od času tu tiskli cyrilicí ještě jeho nástupci Bartholomaeus a Marcus Ginammiové (činní 1607-1643), např. Maur Orbini Ogledalo duchovno (Venezia 1628) či Psaltir’ (Venezia 1638). Tento žaltář je pak až do druhé poloviny 18. století zároveň poslední jazykově srbskou tištěnou knihou.


Bibl.: NĚMIROVSKIJ, J. L.: Gesamtkatalog der Frühdrucke in kyrillischer Schrift. Bd. 4. Die Druckerei von Bozidar Gorazdanin in Gorazde und Venedig. Die erste Druckerei von Bozidar Vukovic in Venedig (Baden-Baden 2001), Bd. 6. Die zweite Druckerei von Bozidar Vukovic in Venedig (Baden-Baden 2002).

Lit.: NĚMIROVSKIJ, J. L.: Načalo slavjanskogo knigopečatanija. Moskva 1971.

Lex.: BORSA (Itálie) 1. 347 = BORSA, G.: Clavis typographorum librariorumque Italiae 1465-1600. Vol. 1-2. Bibliotheca bibliographica Aureliana, 35. Baden-Baden 1980.; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 469.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.