Brožurková válka

Z Encyklopedie knihy

Brožurková válka důsledek publikační exploze v rakouské monarchii po uvolnění cenzury roku 1781. Takzvanou válku charakterizovala záplava německy tištěných brožur po 10 krejcarech. V brožurách se obhrouble útočilo především na klérus, řeholní instituce, Židy a vůbec na jevy, jimž redakce pražských či vídeňských novin zůstaly z pochopitelných důvodů uzavřeny. Nevalná literární úroveň kazila již tak nízký vkus čtenářů. Pražské brožury tiskli mimo jiné Josef Emanuel Diesbach, Jan Tomáš Höchenberger a Jana Průšová.

Z pražské produkce tohoto typu byla nejpopulárnější týdně vycházející Die Geißel der Prediger (Praha 1782), pokračující jako Predigtenkritik (Praha 1782-1783). Vydavatelem, útočícím tu proti nevzdělanosti kněží a mnichů, byl dramatik a básník Franz Guolfinger Steinsberg, skrytý pod pseudonymem „pater Perho“. Pochybnosti o zneužívání svobody slova k výpadům zbytečně přehnaným vyjádřil v šestnácti týdeníkových brožurách Uiber die Broschüren unserer Zeiten (Praha 1782) jistý „J. C. Hintzschius“, pokládaný některými literárními vědci za pseudonym Františka Faustina Procházky. Z hlediska dějin českého knihtisku jsou typickými doklady této produkce anonymní brožury skandalizující Jana Nepomuka Ferdinanda Schönfelda. Nazývají se Die Prager Buchdrucker contra Johann Ferdinand Schönfeld. Ein Aktenstück samt Beilagen (Praha? 1786) a Der Edle von Schönfeld vertheidigt gegen die Prager Buchdrucker (Praha 1786).


Lit.: GOEDEKE, K.: Grundrisz zur Geschichte der deutschen Dichtung aus den Quellen … Bd. 1-10. Dresden 1884-1913 (repr. Dresden 1979); VOLF, J.: Dějiny novin v Čechách do roku 1848. Praha 1930.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.