C. Vogt

Z Encyklopedie knihy

C. Vogt patrně německý kreslíř či malíř, autor dvou předloh k náboženským ilustracím v druhém a třetím čili Šleretově vydání anonymní Hvězdy nebeské (Kutná Hora 1764-1771?). Jsou značeny „C. Vogt, del.“. Rytcem byl Christoph Gottlieb Rohbausch z Augsburku, nakladateli dědicové Johanna Michaela Motze, usazení tamtéž. Dle literatury přicházejí v úvahu zejména C. C. Voigt, německý portrétista 18. století, nebo Karl Daniel Voigts (též Voigt, 1747-1813), německý portrétista a mědirytec. Další atribuce samozřejmě vyloučeny nejsou.


Lex.: NAGLER 23. 287 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 34. 508 a 512. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.