CFM

Z Encyklopedie knihy

CFM monogram vyskytující se na rokokové vinětě s putti užité tiskařem Johannem Michaelem Kunstem v díle Konfesí helvetská aneb Vyznání a sprosté vysvětlení pravověrné víry (Berlin 1784).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.