CH

Z Encyklopedie knihy

CH monogram, u něhož není jisto, zda představuje dvě iniciály, anebo spřežku. Poněvadž však v protikalvinském polemickém spisu Jakoba Hacka Gründlicher Bericht auf vier Fragen (Olomouc 1617) přicházejí dvě dřevořezové viněty signované CH a jedna nepříliš odlišná se značkou I CH, domníváme se, že jde o spřežku. Viněta se sv. Jiřím, drakem, klečící princeznou a hradem v pozadí byla užita mimo jiné v dílech Pierre Boaistuau de Launai Theatrum mundi minoris. Široký plac neb Zrcadlo světa (Praha 1605, zde nesignována?), Artikulové sněmovní (Olomouc 1649) a Sebastianus Fabianus Stryjewicz Kalendář hospodářský a kancelářský … k létu Páně 1657 (Olomouc 1656?). Odtud byla viněta přetištěna i do Stryjewiczova kalendáře na rok 1658. Viněta se značkou CH se nachází také v Conceptuum praedicabilium Dominika Placalia (Olomouc 1667). Theatrum vytiskl Jiří Černý z Černého Mostu, olomoucké publikace pocházejí z dílen dědiců Jiřího Handla, Mikuláše Hradeckého z Kružnova a Víta Jindřicha Ettela.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.