CK

Z Encyklopedie knihy

CK monogram vyskytující se 1. na dvou dřevořezových figurálních rámech a jedné ilustraci Husova díla Postila … na evangelia, kteráž se čtou přes celý rok (Nürnberg? 1564). Totožnost umělce není známa, ale značka se podobá monogramu neznámého německého mědirytce činného 1560-1570.

2. Iniciály CK viz též Kachelofen Konrad.


Lex.: NAGLER (Monogr.) 2. 286 = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).; THIEME-BECKER 37. 383. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.