CS

Z Encyklopedie knihy

CS častý monogram, jehož spojitou podobu, v níž menší písmeno S je vepsáno do středu většího C, nalézáme na mnoha vedutách přepracované verze Münsterova díla Cosmographiae universalis lib. VI (Basel 1550 až Basel 1578 aj.). Nesporně je to značka dřevořezáče. Obyčejně je vykládána buď na basilejského Konrada Schnitta (zemř. 1541), anebo, jak nově poukázal Ruthardt Oehme, na štrasburského Christopha Schneidera činného ve druhé třetině 16. století.

Týž monogram ovšem nese i 26 kopií Malých pašijí Albrechta Dürera 1508-1510. Kopie jsou datovány většinou 1555-1558. Značku CS eviduje Nagler 2. 653 jako monogram Kryspina (Crispina) Scharffenberga, ale novou podobu Dürerova cyklu na rozdíl od Thieme-Beckera 29. 585 mezi jeho pracemi neuvádí. Cyklus je zařazen jinde (Nagler 3. 344), a to pod mylně přečtenou značkou GS. Zrcadlově obrácené Ukřižování s letopočtem 1566 (Nagler 1. 350/12) užila později pražská Tiskárna arcibiskupskáMissae in agenda defunctorum tantum deservientes ex Missali Romano (Praha 1654). Byl-li štoček zapůjčen až z Toruně, kde vzniklo první úplné tištěné vydání cyklu pojmenované Abbildung des bitteren Leydens und Sterbens … unsers Herren und Heylandes Jesu Christi bestehende in sechs- und zwantzig Figuren (Toruń 1645), nevíme. Spíše jde o věrnou kopii.

2. Nespojitý monogram na dřevořezové barokní jezuitské vinětě v kázání Jeronýma Hirnhaima S. Norberti archiepiscopi Magdeburgensis … sermo (Praha 1676) a na květinové vinětě v díle Valentina Bernarda Jestřábského Colloquium parthenium (Brno 1710). Štoček s monogramem CS prošel také Tibelliho tiskárnou. Ta užila dřevořez Zmrtvýchvstání Krista v Písničkách o vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista (Hradec Králové 1712), který se pak objevuje v nejméně čtyřech vydáních tiskařsky bezpříznakové Nábožné písni k Pánu Ježíši z přelomu 18. a 19. století. Patrně do téže doby se hlásí anonymní Pěkné pozdravení ke krvavé hlavě Kristovětitulním dřevořezem roušky sv. Veroniky. Výše uvedené monogramy však zcela jistě nepatří jedinému umělci, ba v některých případech mohou být dubiózně čteny jako GS (např. první vydání Bible svatováclavské 1677-1715). Thieme-Becker ani Nagler neevidují.

2. Značka CS spolu s monogramem IGS na kánonovém obrazu modlitební knihy Rozkošné duchovní a velmi pěkné nábožné modlitby … svaté Gertrudy a svaté Mechtildy (Olomouc 1766). Thieme-Becker ani Nagler neevidují.

3. Iniciály CS viz též Sambach Kaspar Franz, Stimmer Christoph ml., Škréta Karel.


Lit.: BURBIANKA, M.: Produkcja typograficzna Scharffenbergów we Wrocławiu. Wrocław 1968; OEHME, R. (ed.): Münster Sebastian, Cosmographei oder Beschreibung aller Länder, Herschaften, fürnemsten Stetten, Geschichten, Gebreüche … Amsterdam 1968 (repr. 1987); ROMBOWSKI, A.: Kryspin Scharffenberg drukarz, księgarz i drzeworytnik śląski XVI wieku. Wrocław 1966.

Lex.: THIEME-BECKER 37. 384. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.