Cai Lun

Z Encyklopedie knihy

Cai Lun (též Cchaj Lun, Ts’ai Lun, Tsai Lun, zemř. 121) čínský dvorní hodnostář, ředitel císařské zbrojnice a inspektor zbraní v době dynastie Chan. Někdy bývá mylně označován za vynálezce papíru (archeologické nálezy z let 1957, 1973 a 1978 však ukazují, že zhotovování papíru z konopí bylo čínským řemeslníkům známé již na přelomu 2. a 1. století př. Kr.). Cai Lun ve skutečnosti roku 105 objevil „pouze“ čerpací formu, a zasloužil se tak o zjednodušení a rozšíření výroby.


Lit.: KORDA, J.: Papírenská encyklopedie. Praha 1992; SANDERMANN, W.: Die Kulturgeschichte des Papiers. Berlin 1988; WEISS, W.: Zeittafel zur Papiergeschichte. Leipzig 1983; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; YUNG, Y. K.: History of paper inventor, Tsai-Lun. Shanghai 1991.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.