Carlo Cappi

Z Encyklopedie knihy

Carlo Cappi italský inženýr (?), autor nejméně čtyř kresebných předloh k vedutám českých měst, zařazeným do Merianova-Zeillerova díla Topographia Bohemiae, Moraviae et Silesiae, das ist Beschreibung und eigentliche Abbildung (Frankfurt/M. 1650). Jde o vyobrazení Chlumce nad Cydlinou, Kolína nad Labem, Hradce Králové a Brandýsa nad Labem. Pouze se signaturou „Carlo Cappi Ingenieur delineavit“ je vyryla dílna Matthäuse Meriana.


Lit.: NEBEHAY, I.-WAGNER, R.: Bibliographie altösterreichischer Ansichtenwerke aus fünf Jahrhunderten. Bd. 1-3, Nachtrag, Register. Graz 1981-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.