Charles Stanhope

Z Encyklopedie knihy

Charles Stanhope (1753-1816) potomek významné anglické šlechtické rodiny sahající svými kořeny až do 13. století. Byl republikánským politikem (přívrženec Rousseaův) i pokrokovým matematikem, fyzikem a inovátorem knihtisku.

Do této oblasti zasáhl nejméně třikrát. S mechanikem Robertem Walkerem zkonstruoval pro Bulmerovu tiskárnu zvanou „Shakespeare Press“ celoželezný ruční lis (1804), který se v západní Evropě uplatnil rychleji nežli obdobná inovace Wilhelma Haase st. z roku 1772. Lis měl již parametry strojního zařízení, neboť dokázal vyvinout vyšší tlak při použití menší obslužné síly. Pohyb tlakové části obstarávalo totiž protizávaží (vahadlo), umístěné vzadu za lisem a obsluhované pákou na boku. Předností byl i rozšířený rám nakládací části, umožňující zvládnout velkoformátovou sazbu na jedno otočení vřetene. Výkonnost lisu stoupla zhruba na 250 otisků za hodinu. Jako ředitel Tiskárny univerzitní v Cambridge se Stanhope od 1804 věnoval také zdokonalování sádrové stereotypie, kterou prakticky představil o tři léta později. Byl též velkým příznivcem a zdokonalovatelem sazby pořizované ekonomickými slitky neboli logotypy.


Lit.: CLAIR, C.: A history of printing in Britain. London 1965; DIETERICHS, K.: Die Buchdruckerpresse von Johann Gutenberg bis Friedrich König. Mainz 1930; HART, H.: Charles earl Stanhope and the Oxford University Press. London 1966; NEŠVERA, R. K.: Vývoj ručního knihtiskařského lisu (1440-1850). Technicko-historický příspěvek k dějinám knihtisku. Sborník Národního muzea v Praze C 5/1-2. Praha 1960, s. 9-55; WILKES, W.: Die Entwicklung der eisernen Buchdruckerpresse. Pinneberg 1983; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckpressen. Ein illustriertes Handbuch mit einer ausführlichen Zeittafel. Frankfurt/M. 1974; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.