Christian Friedrich Gessner

Z Encyklopedie knihy

„Borgis“ švabach (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. X (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.

Christian Friedrich Gessner tiskař v Lipsku zabývající se též studiem knihtisku a ostatních grafických technologií. Napsal čtyřdílné bohatě ilustrované pojednání Die so nöthig als nützliche Buchdruckerkunst und Schriftgießerey, které vytiskl v době Gutenbergova výročí (Leipzig 1740-1745). Druhý díl této historicko-typologicky pojaté práce je dedikován všem žijícím pražským tiskařům a řemeslu v Praze jsou věnovány poměrně rozsáhlé kapitoly tohoto i třetího svazku. Zakládají se však na textech, které vznikly u příležitosti oslav knihtisku v Praze 1740. Gessner uveřejnil také dvoudílné vzpomínky Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig 1743). Z jeho tiskárny vyšel mimo to polyglotní Orientalisch- und occidentalischer Sprachmeister (Leipzig 1748) obsahující českou abecedu, pravidla české výslovnosti a modlitbu Otčenáš v češtině.Lit.: WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.