Christian Friedrich Rudolph

Z Encyklopedie knihy

Christian Friedrich Rudolph (1692-1754) augsburský návrhář a architekt oltářů. V Brně 1735 realizoval svatotomášský oltář, doplněný uměleckou výzdobou Johanna Georga Herkommera. Rudolphovy kresby přední a zadní části oltáře rytecky reprodukoval Jakob Gottlieb Thelott pro sborník Conchylium Marianum (Brno 1736). Obě rozkládací rytiny jsou signovány „Christian Friderich Rudolph. Archit: inven:“.


Lex.: THIEME-BECKER 29. 159. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.