Christian Gottlieb Geyser

Z Encyklopedie knihy

Christian Gottlieb Geyser (též G, GG, 1742-1803) vynikající rytec ilustrací a dekoru pro knižní vydání literárních klasiků biedermeierovského Německa. Pocházel ze Zhořelce a do Lipska odešel studovat práva. Paralelně se však od počátku 60. let pod vedením Daniela Mikołaje Chodowieckého a Adama Friedricha Oesera (1717-1799) věnoval kresbě, mědirytině a především leptu. O deset let později byl již členem drážďanské Akademie i sesterské instituce v Lipsku, s nímž spojil celý svůj život. Spolupráce s předními kreslíři, k nimž bezesporu patřil Johann Heinrich Ramberg, ho vynesla na piedestal německých ilustrátorů 18. století.

Z Geyserovy přečetné tvorby, směrované zejména do lipského velkonakladatelství Philippa Erasma Reicha, jmenujme alespoň frontispisy, titulní (závěrečné) viněty či ilustrace v Johann Wolfgang Goethe Schriften (Leipzig 1775-1779 a 1787-1790), August von Kotzebue Meine Flucht nach Paris (Leipzig 1790), Christoph Martin Wieland Sämtliche Werke (Leipzig 1794-1802). Na titulní straně druhého svazku Erstlinge unserer einsamen Stunden od Josefa Herbsta a Josefa Kirpala (Praha 1791-1792) je otištěna mědirytová viněta se třemi putty a věncem v paprscích. Je signována „Ramberg del., Geyser sc.“.


Lit.: FORSTER-HAHN, Fr.: Johann Heinrich Ramberg als Karikaturist und Satiriker. Hannover 1963; RÜMANN, A.: Die illustrierten deutschen Bücher des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1927.

Lex.: NAGLER 5. 397-398 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; NAGLER (Monogr.) 2. 88, 2655 a 3007; THIEME-BECKER 13. 514-515. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.