Christoph Baumann

Z Encyklopedie knihy

Christoph Baumann (zemř. 1686?) tiskař doložený 1652-1676 v Budyšíně a 1673-1686 v Drážďanech. Zda pocházel z německé tiskařské rodiny Baumannů usazených ve Vratislavi, nevíme. Vytiskl několik jazykově českých knih pro evangelické publikum v Čechách a v cizině: Daniel Sinapius Hortulus animae piae, Zahrada dušičky pobožné (Dresden 1676), Jan Milochovský Ornamentum magistratus politici. Ozdoba vrchnosti světské (Dresden 1678), anonymní Křesťanská domovní postila (Dresden 1682), Tobiáš Masník Vyvolená Boží vinice obnovená (Dresden 1682), Martin Luther Katechismus …, to jest Kratičké obsažení a vejklad předních článkův víry (Dresden 1685). Baumannovi dědicové pokračovali v Dražďanech 1686-1688.


Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 47 a 90.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.