Christoph Gottlieb Rohbausch

Z Encyklopedie knihy

Christoph Gottlieb Rohbausch (též Rabausch, Robausch, 1731-1803) augsburský mědirytec a nakladatel. Dvě náboženské ilustrace značené „C. G. Rohbausch, Sculps.“ obsahuje druhé a třetí čili Šleretovo vydání anonymní Hvězdy nebeské (Kutná Hora 1764-1771?). Jejich kreslířem byl blíže neznámý C. Vogt, nakladatelem dědicové Johanna Michaela Motze z Augsburku.


Lex.: THIEME-BECKER 28. 520. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.