Composuit

Z Encyklopedie knihy

Composuit (lat. komponoval, zkráceně com.) označení původce ideového záměru jakožto doplněk signatury, umístěné běžně na levém spodním okraji grafického díla. Přibližně tutéž činnost vyjadřoval termín figuravit i jinojazyčné výrazy „entworfen“, „inventiert“ nebo „nach dem Gemälde“ (něm.), „d‘après-d‘un tableau“ či „proposé“ (fr.) a „from the painting“ nebo „proposed“ (angl.).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.