Cornelis Meyssens

Z Encyklopedie knihy

Cornelis Meyssens (též Meijssens, nar. před 1640/46) kreslíř, malíř a mědirytec rozený v Antverpách a od 1673 usazený ve Vídni, kde se o čtyři roky později oženil. Zde se také okrajově setkal s bohemikální knižní produkcí. Jeho plán bitvy s Turky uskutečněné 1664 a portrét papeže Alexandra VII. provází Weingartenovu publikaci Fürsten-Spiegel (Praha 1673). Rytiny jsou značeny „C. Meijssens, fe. Vien.“ a „Cor. Meijssens, fe. Vien.“. Předlohu k portrétu pořídil Jacob Toorenvliet.Lit.: VLNAS, V. (ed.): Sláva barokní Čechie. Praha 2001.

Lex.: NAGLER 10. 295 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 24. 502 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH (Niederl.) 2. 158-159 a 3. 127.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.