Cornelis van Merlen

Z Encyklopedie knihy

Cornelis van Merlen (1654-1723) člen významné antverpské rodiny mědirytců, mimo jiné spolutvůrce portrétního cyklu otištěného v knize Matěje Tannera Brevis relatio felicis agonis, quem … e Societate Jesu sacerdotes in ultima Angliae persecutione, … excitata (Praha 1683). Další podobizny pronásledovaných jezuitských misionářů vytvořili rytci Martin Bouché a Alexander Voet ml.


Lex.: NAGLER 10. 206 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 24. 417 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH (Niederl.) 2. 147. = WURZBACH, Al. von: Niederländisches Künstler-Lexikon. Bd. 1-3. Wien-Leipzig 1906-1911 (repr. Amsterdam 1974).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.