Covens-Mortier

Z Encyklopedie knihy

Covens-Mortier významné nakladatelství kartografické produkce v Amsterodamu založené 1721 Johannem Covensem st. (1697-1774) a jeho švagrem Cornelisem Mortierem (1699-1783). Mortier byl nejstarším synem pařížského tiskaře a nakladatele Pietera (Pierra) Mortiera (1661-1711) a synovcem anglického kartografa Davida Mortiera (1673-1728?). Tradici zakladatelů rozvíjeli dále Johannes Covens ml. (1722-1794) a jeho syn Cornelis Covens (1764-1825). Společná firma, k jejímž nejznámějším dílům patří Atlas nouveau (Amsterdam ca 1730, v dalších přetiscích pak jako Atlas nouvel nebo Atlas nieuwe), zanikla již 1778. Do roku 1794 pak pracovala jako „Johannes Covens a syn“, poté asi do 1862 jako „Mortier, Covens a syn“.

V první třetině 18. století firma vydala nedatovanou verzi Visscherovy mapy Regnum Bohemia eique annexae provinciae; ut ducatus Silesia, marchionatus Moravia et Lusatia, quae sunt terrae haereditariae imperatoris, na jejíž výrobě se podílel také Frederik de Wit ml. V letech 1740, 1744 a 1745 vydala též francouzskou verzi Müllerovy pětadvacetilistové mapy Čech Le royaume de Bohême divisée en ses douze cercles. Roku 1741 firma publikovala Wielandovo a Schubartovo dokončení Müllerových prací na zmapování Slezska Superioris et inferioris ducatus Silesiae in suos XVII minores principatus et dominia divisi nova tabula (rozšiřované také nakladatelstvím Homannů v Norimberku). Počínaje rokem 1742 se v produkci nakladatelství objevila také latinsko-francouzská mapa Moravy Carte génerale du marquisat de Moravie divisée en six cercles.


Lit.: KOEMAN, I. C.: Atlantes Nederlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. 1-5. Amsterdam 1967-1971; RÖK, B.: Böhmen und Mähren. Ansichten, Stadtpläne und Landkarten aus der Graphischen Sammlung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg. Nürnberg 1995; ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955.

Lex.: NAGLER 9. 510 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; TOOLEY 1. 308 = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.; WURZBACH (Niederl.) 2. 194. = WURZBACH, Al. von: Niederländisches Künstler-Lexikon. Bd. 1-3. Wien-Leipzig 1906-1911 (repr. Amsterdam 1974).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.