Curych

Z Encyklopedie knihy

Curych (Zürich) město ve Švýcarsku, v němž první knihtiskařskou dílnu založil Němec Sigmund Rot (činný 1479-1482). Roku 1493 zde působil Johann Keller. Oba typografové však k soudobému evropskému standardu příliš nepokročili. Do kontextu zahraniční knižní kultury vstoupilo město Zwingliho reformace teprve v 16. století zásluhou rodiny Froschauerů. Tehdy zde pracovalo více než 20 nekatolických tiskařů, např. Hans Rüegger (činný 1503-1517), rodina Gessnerů (Andreas ml. 1553-1562, Hans Jakob 1560-1567, Tobias 1560-1563, Josias 1581-1583, Jonas 1607-1610, David 1670-1733) nebo Johann Wolf (též Wolph, 1564-1627, činný 1590-1626) aj.

V následujícím století působilo v Curychu na 18 firem. Wolfovu dílnu 1626 převzal Johann Jakob Bodmer st. (zemř. 1629) a založil rodinnou tradici trvající až do 1719. Roku 1657 uvedl v život Johann Wilhelm Simler st. (zemř. po 1680) firmu, která pod vedením jeho nástupců zanikla až 1724. Během 1682-1797 fungoval podnik vybudovaný Johannem Heinrichem Lindinnerem (1648-1717). Nejváženější firmu 18. století reprezentovala jména Hans Konrad Orell, Salomon Gessner a Johann Rudolf Füssli.


Bibl.: VISCHER, M.: Bibliographie der Zürcher Druckschriften des 15. und 16. Jahrhunderts. Baden-Baden 1991.

Lit.: HEITZ, P.: Die Zürcher Büchermarken bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts. Zürich 1895; LEEMANN van ELCK, P.: Die Bibelsammlung im Grossmünster zu Zürich. Zurich 1945; LEEMANN van ELCK, P.: Druck, Verlag, Buchhandel im Kanton Zürich von den Anfängen bis um 1850. Zürich 1950; LEEMANN van ELCK, P.: Die Offizin Gessner zu Zürich im 16. Jahrhundert. Bern 1940; LEEMANN van ELCK, P.: Zur Zürcher Druckgeschichte. Bern 1934; LEEMANN van ELCK, P.: Zürcher Drucker um die Mitte des 16. Jahrhunderts. Bern 1937; WEBER, B.: Zeugnisse des Zürcher Buchdrucks aus sechs Jahrhunderten. Zürich 1977.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 520-529; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 285-286; GELDNER 1. 226-228. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.