DCH

Z Encyklopedie knihy

DCH (též D CH) monogram tvůrce signetu Jiřího Labouna ml. a dřevořezových vlysů 18. století Vlysy s rostlinnými prvky byly otištěny v díle Leopolda Svojského Sedlecensis cistercii religio sacerrima (Praha 1743, Knihopis však čte DGH) a v knize Ignáce Bittermanna Lob- und Danck-Red für die … Wieder-Eroberung der … Haupt-Stadt Prag (Praha 1743?), vlys s válečnou výzbrojí a sedící korunovanou ženskou postavou v Anfang des Diarii der von Ihro … Majestät Erz-Herzogin zu Oesterreich … zusammen gezogen und operirenden Kriegs-Macht in dem Feld-Zug Anno 1743 (Praha 1743), vlys s ornamenty v první části druhé knihy Leopolda Fabricia Mravná naučení (Praha 1761-1763) a vlys s námětem triumfu ve Fischerově Novém hospodářském a kancelářském kalendáři … na rok Páně 1799 (Praha 1798?). Uvedené vlysy otiskovala Jeřábkova dílna a propojené rodiny Kirchnerů a Rosenmüllerů. Ačkoli kreslíř, malíř a rytec Daniel Mikołaj Chodowiecki užíval v téže době shodného monogramu, značku DCH na českých vlysech ponecháváme bez identifikace. Za pozornost stojí otázka, zda monogramista DCH není totožný s monogramistou DH (Praha 1740).


Lex.: NAGLER (Monogr.) 2. 1020. = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.