Daniel

Z Encyklopedie knihy

Daniel archivními prameny doložený dřevořezáč, působící zcela jistě 1562 v Praze ve službách lékaře a botanika Pierandrea Mattioliho. Zikmund Winter ho ztotožnil s řezáčem některých štočků rostlin pro Mattioliho Herbář jinak Bylinář (Praha 1562). Na dřevořezech Melantrichova tisku však podepsán není. Tytéž archivní prameny hovoří ještě o Danielově tovaryši Hansu Minichovi.Lit.: BOHATCOVÁ, M.: Čtení na pomezí botaniky, fauny a medicíny. Sborník Národního muzea v Praze C 38/3-4. Praha 1996; HORÁK, Fr.: Česká kniha v minulosti a její výzdoba. Praha 1948; MATTIOLI, P. O.: Herbář, jinak Bylinář (k vyd. připravili Věra Petráčková, Jaroslav Porák a Martin Steiner, výběr textu Jan Janko, výběr původních ilustrací Eva Bužgová). Praha 1982; NISSEN, Cl.: Die botanische Buchillustration. Ihre Geschichte und Bibliographie. Zweite Auflage. Stuttgart 1966; RACHLÍK, Fr.: Jiří Melantrych Rožďalovický z Aventýnu. Jeho život, dílo a poměry knihtisku v XVI. století. Praha 1930; WINTER, Z.: Český průmysl a obchod v XVI. věku. Praha 1913; WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.