Daniel Schultz

Z Encyklopedie knihy

Daniel Schultz (též Sultz, zemř. 1629) pravděpodobný spolupracovník Jakuba Klössa st. 1614 v Levoči a mezi 1617-1623 tamní samostatný tiskař pokračující během 1623-1629 v Košicích. Za typografickou prvotinu se pokládá příležitostné kázání Izáka Abrahamida Oratio exequialis … Georgio Thurzoni (Levoča 1617). Melanchthonovo Compendium grammaticae latinae (Levoča 1619) bylo zase prvním tiskem, který z tvorby tohoto reformátora vyšel na Slovensku. Poslední levočskou prací se stal osvětový spisek lékaře Samuela Spielenbergera Zur Zeit der Infection soll man von allen Dingen nachfolgende Mittel brauchen (Levoča 1622). Schultzovým odchodem z města se uvolnil prostor pro jeho vyučence Vavrince Brewera. Schultzova tiskárna v Košicích disponovala sice nově pořízeným dekorem, ale zaměřovala se spíše již jen na obchodně jistou kalendářovou produkci. Po Schultzově smrti vedla firmu v letech 1629-1634 vdova Mária Schultzová (zemř. ca 1640) a pak dcera Zuzana, která ji zakrátko prodala městské radě. Tiskárna ležela ladem a až roku 1653 se do ní nastěhoval nový majitel Valentín Gevers (též Compactor, zemř. 1656?), původním povoláním městský knihař.


Lit.: MIŠIANIK, J.: Dejiny levočského kníhtlačiarstva. Trnava 1945; REPČÁK, J.-MIHÓKOVÁ, M.: Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945. Košice 1981; VÁVROVÁ, Z.: Sprievodca po dejinách košickej knihtlače. Košice 1996.

Lex.: CHYBA 98 a 247. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.