Daniel Třešňák

Z Encyklopedie knihy

Daniel Třešňák (též Tressniak, 1685-po 1736) malíř portrétů a oltářních obrazů. Pocházel z Jaroměře a roku 1718 získal v Praze na Starém Městě měšťanství. Do dějin knižní kultury vstoupil jako autor malované podobizny hraběte Františka Antonína Šporka, podle níž 1721 v Lipsku pořídil Martin Bernigeroth mědirytové reprodukce. Třetinu nákladu však po čtyři léta blokovala z cenzurních důvodů pražská celnice v Ungeltu. Domněnku Pavla Preisse, že rytina tak zůstala zřejmě nevyužita, vyvracejí alespoň některé exempláře Die Tugendschule der Christen, kterou napsal Yves de Paris (Praha 1715), k nimž portrét dodatečně připojen byl. Svědčí o tom zmínka Ernsta Backa i výtisk evidovaný ve Voitových Bohemikách.


Lit.: BACK, E.: Vom Grafen Sporck. Mitteilungen des Heimatmuseums Kukus a. E. III. Folge. Jablonec/N. 1937 (publikováno též v Jahrbuch des deutschen Riesengebirgs-Vereines und Braunauer Gebirgsvereines 26, 1937, s. 111-142); BENEDIKT, H.: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen. Wien 1923; PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003); VOIT, P.: Bohemica 1500-1800. Sv. 1-3. Praha 1996.

Lex.: DLABAČ 3. 274 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER 21. 285 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 33. 457 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 2. 608. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.