Daniel Winkler

Z Encyklopedie knihy

Daniel Winkler tiskař v Praze, o němž z archivních pramenů víme doposud jen to, že pocházel z Meklenburska a měšťanské právo na Novém Městě získal 1581. Produkce z jeho dílny se nedochovala. Nevíme, zda byl příbuzným vratislavského tiskaře Andrease Winklera st. (též Wingler, 1498-1575, činný 1538-1552), který pocházel z německého Eislebenu.


Lit.: WINTER, Z.: Řemeslnictvo a živnosti XVI. věku v Čechách. Praha 1909.

Lex.: BENZING (Buchdrucker) 65 (Andreas Winkler); CHYBA 312. = CHYBA, K.: Slovník knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860. Příloha Sborníku Památníku národního písemnictví Strahovská knihovna, roč. 1-19. Praha 1966-1984.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.