Defekt

Z Encyklopedie knihy

Defekt (z lat. defectus = úbytek) vada ve fyzickém dochování exempláře projevující se navenek kupříkladu špatně potištěnými nebo chybějícími listy. Tyto defekty vznikají chybami a nedůslednostmi tiskárny při sazbě i korekturách a také při kompletaci složek a ilustračních příloh u knihvazače. Stopy po vytržených listech či začerněné pasáže zůstávají v exempláři jako průvodní jev cenzury vědomě odstraňující ideově či morálně závadný text. Poněvadž platí přísloví habent sua fata libelli, leckterá vada nastává až v důsledku neopatrného, ba i záměrně zničujícího čtenářského procesu, nebo během nevhodného uložení (voda, plíseň, požár). V širším slova smyslu se za nikoli intaktní (lat. intactus = nedotčený) považují také publikace se silně zahnědlými, anebo dokonce perforovanými listy. Nejvíce závad přirozeně vykazuje organismus knižní vazby. Ne všechny vazebné defekty však bývají důsledkem nevhodného skladovacího režimu. Některé z nich, zejména ty, které vznikly odstraněním kování a spon, padají na vrub knihovnické praxe 18. a 19. století.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.