Descendian

Z Encyklopedie knihy

Descendian švabach (Leipzig 1743). Gessner, Christian Friedrich: Der in der Buchdruckerei wohl unterrichtete Lehr-Junge (Leipzig, Christian Friedrich Gessner 1743). Pag. X (skutečná velikost). Královská kanonie premonstrátů na Strahově – Strahovská knihovna (Praha), sign. AZ X 34.

Descendian (z lat. descendo = sestupovat) písmový stupeň o velikosti 11 typografických bodů (4,13 mm), po běžném ciceru první nejmenší. V Německu se od 17. století užíval pro sazbu modlitebních knih, a proto získal též synonymní pojmenování „brevier“. Tak tomu bylo i v anglické škále Josepha Moxona z roku 1669, zatímco u Williama Caslona st. 1734 se označení „brevier“ vztahovalo k osmibodovému petitu. Do společné německo-francouzské měrné soustavy inovované roku 1898 nebyl descendian ani „brevier“ pro svou nadbytečnost zaveden. Jedenáctibodové písmo je však dodnes funkční v Anglii (pod názvem „small pica“), Španělsku („lectura“), Francii („philosophie“) a Itálii („filozofia“).


Lit.: TOMASZEWSKI, R.: Typometrie. Typografia 85, 1982, s. 382-384, 426-427, 452-453 a 86, 1983, s. 30-31; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.