Diamant

Z Encyklopedie knihy

Diamant (střlat. diamas z řec. adamas = tvrdý kov, též diament) písmový stupeň měřený dnes 4 typografickými body (1,50 mm). Název metaforicky vystihuje vysoké písmařské a písmolijecké pořizovací náklady a poměrně vzácné využití v sazečské praxi. Existuje od 1620, ale většího rozšíření došel teprve roku 1700 u amsterodamského písmolijce Dircka Voskense. Jako nejmenší stupeň je obsažen již v Caslonově škále (1734). U Fourniera chybí a Didotův návrh čtyřbodové velikosti je střídavě pojmenováván jako „sedanoise“ (dle prvního tvůrce Jeana Jannona), nebo „perle“ (perl). V Rosenmüllerově vzorníku 1789 tento stupeň také chybí. Do inovované německo-francouzské měrné soustavy byl zaveden roku 1898 a kvůli snazší manipulaci při sazbě se odléval na šestibodovou písmovou kuželku nonpareillu.


Lit.: TOMASZEWSKI, R.: Typometrie. Typografia 85, 1982, s. 382-384, 426-427, 452-453 a 86, 1983, s. 30-31; WOLF, H.-J.: Geschichte der Druckverfahren. Historische Grundlagen, Portraits, Technologie. Elchingen 1992; ZAHÁLKA, Fr.: Přehled knihtisku. Praha 1952.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.