Diplomatické vydání

Z Encyklopedie knihy

Diplomatické vydání (z řec. diploō = zdvojuji) v textologii jeden ze způsobů dokumentárního vydání textového pramene. Vydání se pořizuje transliterací (lat. trans = pře-, littera = písmeno) čili formou písmenkového přepisu, reprodukovaného knihtiskem. Prvořadým cílem je věrně zachovat grafické vlastnosti předlohy včetně morfologie sazby. Proto se repertoár moderního tiskového písma dle nutnosti doplňuje o nově zhotovené slitky a zkratky. Tato technologie se ke zveřejňování unikátních exemplářů užívala ještě počátkem 20. století, ale s masovým rozvojem fotografie a polygrafických technik byla vytlačena vydáním faksimilovaným. U nás diplomatický přístup zvolil mimo jiné Antonín Truhlář při vydání takzvaného Prostějovského sborníku, který vyšel u Kašpara Aorga (Jana Albína Ezopovy fabule a Brantovy rozprávky. Sbírka pramenův ku poznání literárního života v Čechách, na Moravě a v Slezsku, skup. první, ř. II, č. 3. Praha 1901).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.