Dirck Volckertszoon Coornhert

Z Encyklopedie knihy

Dirck Volckertszoon Coornhert (ca 1522-1590) nizozemský politik, humanista a rytec narozený v Amsterodamu, učitel Hendrika Goltzia. Pořídil první překlad Ciceronova díla Officia do holandštiny (Haarlem 1561). V předmluvě vyjádřil názor, že knihtisk pohyblivými literami byl poprvé praktikován Laurensem Janszoonem Costerem v Haarlemu a teprve odtud importován do Mohuče. Coornhert vynikl též jako teoretik renesanční emblematiky.


Lex.: NAGLER 3. 190 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 7. 367 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; WURZBACH (Niederl.) 1. 330-331.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.