Direxit

Z Encyklopedie knihy

Direxit (lat. řídil, zkráceně dir.) doplněk signatury umělce řídícího ryteckou práci v dílně. Výraz, nacházející se běžně na levém spodním okraji grafického díla, upozorňoval na dělbu práce a kolektivní ráz autorství.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.