Divulgavit

Z Encyklopedie knihy

Divulgavit (lat. rozšířil, vydal) řídce se vyskytující označení vydavatele či prodejce jakožto doplněk signatury, umístěné na pravém spodním okraji grafického díla. Vydavatel (tiskař) užíval u svého podpisu častěji výraz excudit.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.