Emanuel Joachim Haas

Z Encyklopedie knihy

Emanuel Joachim Haas drážďanský kreslíř, malíř a mědirytec první poloviny 18. století, mimo jiné autor reprezentačního portrétu Františka Antonína hraběte Šporka na frontispisu druhého svazku Das christliche Jahr oder Die Episteln und Evangelien (Praha 1733-1734). Dílo napsal francouzský jansenista Nicolas Louis de Tourneau. Portrét vznikl na objednávku krátce po natištění díla a nese text „ad vivum delineavit et fecit d. 9. Junii 1735. Emanuel Joachim Haas“. Duplicitně bývá přivazován též k prvnímu svazku Křesťanského roku (1733) namísto často chybějící alegorické kompozice Rentzovy.


Lit.: BACK, E.: Vom Grafen Sporck. Mitteilungen des Heimatmuseums Kukus a. E. III. Folge. Gablonz/N. 1937; BENEDIKT, H.: Franz Anton Graf von Sporck (1662-1738). Zur Kultur der Barockzeit in Böhmen. Wien 1923; PREISS, P.: Boje s dvouhlavou saní. Praha 1981 (repr. pod názvem František Antonín Špork a barokní kultura v Čechách, Praha 2003).

Lex.: THIEME-BECKER 15. 389 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOMAN 1. 282. = TOMAN, P.: Nový slovník československých výtvarných umělců. Sv. 1-2. Praha 1947-1950 (repr. Ostrava 1993).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.