Fecit

Z Encyklopedie knihy

Fecit (lat. udělal, zkráceně f., fc., fe., fec.) doplněk signatury tvůrce tiskové formy grafického díla, např. mědirytová kopie Rafaelovy Sixtinské madony je signována „Rafael inv. [původce ideového záměru], Seydelmann del. [původce kresebné předlohy pro rytce], Müller fec. [původce rytiny na tiskové formě]“. V těchto případech se označení „fecit“ kryje s výrazy incidit nebo sculpsit. Signatura na leptech opatřená poznámkou „fecit aquaforti“ prozrazuje činnost leptařskou. Někdy se termínem „fecit“ označuje původce kresebné předlohy i rytiny v jedné osobě.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.