Figura

Z Encyklopedie knihy

Figura (lat. útvar, podoba, obraz, zkráceně „Fig.“) historické označení dřevořezové, mědirytové či jiné ilustrace identifikující se vůči krátkému, přesně vymezenému textovému úseku jako jeho výtvarná paralela a pracující na rozdíl od realistického kontrfektu s určitou mírou fantazie (např. asociativní cykly biblických ilustrací nazývané tradičně „Biblische Figuren“).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.