Figuravit

Z Encyklopedie knihy

Figuravit (lat. vytvořil, zobrazil, zkráceně „Fig.“) označení kreslíře přenášejícího kresebný návrh na tiskovou formu. Tento doplněk signatury byl umístěn obvykle na levém spodním okraji grafického díla. Tutéž činnost mohl označovat také obecnější výraz delineavit.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.