GB

Z Encyklopedie knihy

GB nespojitý monogram 1. na jednom z mnoha náboženských dřevořezů Postily aneb Kázání evangelistských na neděle a svátky celého roku Jakóba Wujka z Wągrowca (Litomyšl 1592). Poněvadž postilu vytiskl Polák Ondřej Graudens, ve shodě s Naglerovou evidencí lze připustit, že i monogramista GB byl polského původu.

2. Iniciály kreslíře na frontispisu se zásmuckým klášterem františkánů, nad nímž andělé a dva řeholníci nesou obraz Panny Marie. Frontispis vznikl v Klauberově augsburské dílně pro oslavný spisek Hvězda nebeská (Kutná Hora 1758?) a někdy mezi léty 1764-1771 byl převzat i do druhého a třetího kutnohorského vydání. Autor kresebné předlohy zde užil monogram „Pr. G. B.“. Snad jde o téhož kreslíře jako u Dlabače se signaturami „Pr. G. B. inv.“ a „P. G. Ber [Beer?] ordinis Melitens inv.“. Obě značky zatím neznámého johanity Dlabač eviduje v souvislosti s volnou ryteckou činností bratří Saltzerů během 60. let 18. století. Pokud se iniciály P a Pr. (nikoli Fr.[ater]) nevztahují ke křestnímu jménu, mohou naznačovat vlastnictví privilegia (obdobu srovnej u dominikánského kreslíře Hieronyma).

3. Iniciály GB viz též Bouttats Gerard, Götz Bohumír Bernard.


Lex.: DLABAČ 3. 13-14 = DLABAČ, B. J.: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen und zum Theil auch für Mähren und Schlesien. Bd. 1-3. Prag 1815.; NAGLER (Monogr.) 2. 2756. = NAGLER, G. K.: Die Monogrammisten und … Künstler …, welche sich zur Bezeichnung ihrer Werke eines figürlichen Zeichens, der Initialen des Namens, der Abbreviatur desselben etc. bedient haben. … Bd. 1-5. München-Leipzig 1858-1879, Index 1920 (repr. München 1919-1920, Nieuwkoop 1966 a potřetí 1991).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.