Geoffroy Tory

Z Encyklopedie knihy

Geoffroy Tory (1485-1533) všestranně nadaný francouzský humanista, básník a překladatel, kreslíř, kaligraf, tiskař, nakladatel i knihvazač. Studoval na francouzských a italských univerzitách a od roku 1518 žil v Paříži, kde také zemřel. K ilustračním prvotinám patří kosmografické výjevy pro dílo Pomponia Mely De totius orbis descriptione (Paris 1507), které vytiskl Gilles Gourmont (činný mimo jiné v Paříži 1499-1540). Od roku 1522 se Tory soustředěně věnoval výtvarnému doprovodu hodinek a o dva roky později obdržel privilegium na jejich vydávání. Jím ilustrované hodinky pro něho tiskl většinou Simon de Colines, např. Heures de la Vierge (Paris 1525). Kresebné návrhy širokých ornamentálních rámů stran, ilustrací a mistrovských iniciál vycházely z italského, značně dekorativního obrysového stylu. Pokud řezáč předlohy nerealizoval dřevořezem bílé linie, ale klasicky černě na bílém pozadí, bylo dosaženo ideálního souznění dekoru a ilustrace se světlým písmovým obrazem antikvové sazby. Pouze jediné Torym ilustrované Horae beatae Mariae Virginis (Paris 1527) byly u Simona Du Bois (činného mimo jiné v Paříži 1525-1531) sázeny gotickou bastardou. Zřejmě proto je výjimečný i motivický repertoár výtvarného doprovodu, čerpající z tradice franko-flámské knižní miniatury (hmyz, květiny, zvířata).Roku 1525 otevřel Tory v Paříži vlastní tiskárnu a nakladatelství „Au Pot cassé“ a o pět let později získal titul dvorního tiskaře krále Františka I. Z této dílny vyšel mimo jiné dlouho připravovaný traktát Champfleury … l’art et science de la deue & vraye proportion des lettres attiques (Paris 1529). První, filologickou část Tory koncipoval jako pojednání o francouzském pravopisu a jeho reformě. Druhá část se zabývá původem a konstrukcí antikvy na základě spekulativně matematických teorií Leonarda da Vinciho o proporcích lidského těla. V poslední části pak přicházejí doklady starší i soudobé francouzské kaligrafie. Ty ještě několik následujících desetiletí ovlivňovaly tvorbu majuskulního tiskového písma, které bylo Toryho zásluhou emancipováno od přežitků rukopisné techniky. Ilustrace k Champfleury navrhoval snad pařížský malíř Jean Perréal (ca 1455-1530), s nímž byl Tory v kontaktu již dříve při výrobě některých hodinek.

O rok později nově vzniklou Colinesovou antikvou vytiskl Tory dílo Guillauma Bochetela Le sacre & coronnement de la royne (Paris 1530). Reflexí na předčasnou smrtí dcery byl Toryho signet s rozbitou vázou a devíza „Non plus“ čili Není nic lepšího (nacházejí se jak v knihách, které tiskl, tak asi na 11 vazbách, které vázal). Vybavení tiskařské dílny přešlo počátkem 40. let na syny Thielmana Kervera st.


Lit.: BERNARD, A.: Geoffroy Tory. Peintre et graveur, premier imprimeur royal. Paris 1963; BRUN, R.: Le livre français. Paris 1969; BRUN, R.: Le livre français de la renaissance. Paris 1970; FEBVRE, L.-MARTIN, H. J.: L’apparition du livre. Paris 1971; HAMANOVÁ, P.: Z dějin knižní vazby od nejstarších dob do konce XIX. století. Praha 1959; JOHNSON, A. F.: Geoffroy Tory. The fleuron 6, 1928, s. 37-66; LOUBIER, H.: Der Bucheinband von seinen Anfängen bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Leipzig 1926; MATĚJČEK, A.: Ilustrace. Praha 1931; MUZIKA, Fr.: Krásné písmo ve vývoji latinky. Sv. 1-2. Praha 1963; SCHMIDT, A.: Ein unbekannter Toryeinband in der Landes-Bibliothek zu Darmstadt. Archiv für Buchbinderei 32, 1932, s. 101-102.

Lex.: Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 459; NAGLER 21. 231 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 33. 311-312. = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.