Georg Husner

Z Encyklopedie knihy

Hilariův Tractatus (Strasbourg 1485). Hilarius Litoměřický: Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohemorum (Strasbourg, Georg Husner? 1485). Fol. a2a s ručně doplněnou iniciálou C(Vm). Antikvariát Meissner (Praha).

Georg Husner (zemř. 1505) původním školením zlatník pocházející snad z Mohuče. Roku 1470 získal měšťanské právo ve Štrasburku a jako tiskař je zde doložen s přestávkami v letech 1473-1505. Za nejstarší práci se pokládá Guillelmus Duranti Speculum judiciale (Strasbourg 1473). Toto vůbec první vydání později hojně přetiskované příručky z 13. století připravil ve spolupráci s tiskařem a korektorem Johannem Beckenhubem (ca 1440-po 1491). Samostatně pak Husner vydal i několik humanistických textů, např. Giovanni Boccaccio De casibus virorum illustrium (Strasbourg? 1474-1475?), Giovanni Boccaccio De claris mulieribus (Strasbourg? 1474-1475?), Laurentius Valla De libero arbitrio dialogus (Strasbourg? 1475?), Albertus de Eyb Margarita poetica (Strasbourg? 1479?) apod. Do Husnerovy dílny bývají někdy kladeny tisky anonymního Tiskaře Postily Jordana z Quedlinburku 1483, např. Bartholomaeus Anglicus De proprietatibus rerum (Strasbourg 1485). Tato středověká encyklopedie se u Husnera objevuje ještě roku 1505 a poněvadž je známé, že ke konci života většinou již jen přetiskoval svou starší produkci, např. Jacobus de Voragine Legenda aurea (Strasbourg 1503), ztotožnění anonymního Tiskaře s Husnerem nemusí být nereálné. Husnerově dílně bývá připisován také bohemikální Tractatus contra perfidiam aliquorum Bohemorum Hilaria Litoměřického (Strasbourg 1485).
Lit.: DUPEUX, C.-LÉVY, J. (et al.): La gravure d’illustration en Alsace au XVIe siècle. Vol. 2. Strasbourg 2000; KUNZE, H.: Geschichte der Buchillustration in Deutschland. Das 15. Jahrhundert. Textband. Frankfurt/M.-Leipzig 1975; SCHRAMM, A.: Der Bilderschmuck der Frühdrucke, fortgeführt von der Komission für den Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. 19 (Die Straßburger Drucker. 1. Johann Mentelin, Heinrich Eggestein, Georg Husner, Heinrich Knoblochtzer, Martin Schott, Jakob Ebner). Leipzig 1936.

Lex.: BENZING, J.: Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet. Wiesbaden 1963 (repr. 1982), s. 437; Clavis typographorum librariorumque saeculi sedecimi. Index Aureliensis. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum. Tertia pars. Vol. 3. Baden-Baden 1992, s. 377; GELDNER 1. 65-66. = GELDNER, F.: Die deutschen Inkunabeldrucker. Ein Handbuch der deutschen Buchdrucker des XV. Jahrhunderts nach Druckorten. 1. Bd. Das deutsche Sprachgebiet, 2. Bd. Die fremde Sprachgebiete. Stuttgart 1968-1970.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.