Gerard de Jode

Z Encyklopedie knihy

Gerard de Jode (též de Iudeis, 1509-1591) významný nakladatel kartografické produkce v Antverpách, Orteliův konkurent a spolupracovník Plantinovy firmy. Působil asi od roku 1550. Roku 1578 vydal s textem Daniela Kellera (též Cellarius, Kellermeister) atlas Speculum orbis terrarum. Druhé vydání s pozměněným názvem Speculum orbis terrae připravil 1593 jeho syn Cornelis de Jode (1568-1600). Do tohoto vydání nakladatelství zařadilo jednu z kopií Crigingerových Čech Chorographia insignis Regni Bohemiae a mapu Moravaniae seu Moraviae marchionatus singulari fide ac diligentia chorographice delineatus. Další syn Pieter st. (1570-1634) i potomci Pieter ml. (1606-1674) a Arnold (nar. 1638) vynikli především ve sféře volné grafiky a jako rytci Plantinova a Moretova nakladatelství.


Lit.: KOEMAN, I. C.: Atlantes Nederlandici. Bibliography of terrestrial, maritime and celestial atlases and pilot books, published in the Netherlands up to 1880. Vol. 1-5. Amsterdam 1967-1971; ROUBÍK, Fr.: Soupis map českých zemí. Sv. 1-2. Praha 1951-1955; MORELAND, C.-BANNISTER, D.: Antique maps (Christie’s collectors guides). Oxford 1986.

Lex.: NAGLER 7. 300-305 = NAGLER, G. K.: Neues allgemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Lithographen, Formschneider, Zeichner, Medailleure, … Bd. 1-25. Linz 1904-1914 (2. Aufl.).; THIEME-BECKER 19. 30-34 = THIEME, U. – BECKER, F.: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Bd. 1-37. Leipzig 1907-1950 (repr. München-Leipzig 1992).; TOOLEY 2. 441 = TOOLEY, R. V.: Tooley’s dictionary of mapmakers. Revised eidition, ed. J. French. Vol. 1-4. Tring 1999-2004.; WURZBACH (Niederl.) 1. 758-760.

Autor hesla: Petr Voit.
Zdroj: Petr Voit, Encyklopedie knihy: starší knihtisk a příbuzné obory mezi polovinou 15. a počátkem 19. století, Praha 2006.